Khung Gánh Đùi Đa Năng

34.500.000 33.500.000

  • Chức năng: gánh đùi, mông, kéo xô, đẩy ngực, vai ……
  • Trọng lượng máy: 219kg
  • Kích thước: 2009x2238x1477mm
  • Trọng lượng tạ: 90kg
  • Bảo hành: 2 năm
Danh mục: