Khung Gánh Đùi

17.500.000 16.000.000

Chức năng: tập được nhiều bài tập khác nhau như gánh đùi, xô, ngực ….

Kích thước SP: Rộng 1732 mm x Dài 1868mm x Cao 2184mm

Trọng lượng NW/GW: 125/135 Kgs