[section label=”slider” bg_color=”rgb (236, 236, 236)” padding=”0px”]

[ux_slider]

[ux_banner height=”36%” bg=”7366″ bg_size=”original” bg_pos=”12% 0%”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”36%” bg=”6194″ bg_size=”original” bg_pos=”99% 3%”]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/section]
[section label=”Các dịch vụ”]

[row style=”small” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ class=”tieude-mobile”]

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”6060″ image_height=”100%” image_hover=”zoom” link=”https://fitstudio.vn/dich-vu-gym/” text_pos=”middle”]

GYM

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”6061″ image_height=”100%” image_hover=”zoom” link=”https://fitstudio.vn/dich-vu-yoga/” text_pos=”middle”]

YOGA

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”6059″ image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”https://fitstudio.vn/dich-vu-boxing/” text_pos=”middle”]

BOXING

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”6063″ image_height=”100%” image_hover=”zoom” link=”https://fitstudio.vn/dich-vu-nhay/” text_pos=”middle”]

CÁC LỚP NHẢY

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Đội ngũ” bg=”6462″]

ĐỘI NGŨ HÀNG ĐẦU

Chuyên môn cao và tận tâm với nghề

[ux_slider]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6483″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”8029″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6480″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6479″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6478″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”6843″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom”]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]
[section label=”Hội viên” bg=”6462″]

HỘI VIÊN TIÊU BIỂU

Đã và đang tập luyện tại phòng tập của chúng tôi đạt kết quả mong muốn

[ux_gallery ids=”6448,6449,6450″ columns=”3″ image_height=”100%”]

[/section]
[section label=”Phòng tập Gym”]

PHÒNG TẬP GYM

[ux_gallery ids=”4899,4925,6110,6107,6108,5010,5007,5008,6048,6049,8024,8025″ image_height=”100%” text_pos=”middle”]

[/section]
[section label=”san-pham” bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.08)”]

[row label=”san-pham-noi-bat”]

[col span__sm=”12″]

SẢN PHẨM NỔI BẬT

[ux_products style=”normal” type=”row” depth=”1″ cat=”217″ image_height=”100%” image_width=”85″ image_size=”medium”]

Xem thêm toàn bộ sản phẩm

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”san-pham” visibility=”hidden”]

[row label=”san-pham-ban-chay”]

[col span__sm=”12″]

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

[ux_products style=”normal” type=”row” depth=”1″ cat=”215″ image_height=”100%” image_width=”85″ image_size=”medium”]

Xem thêm toàn bộ sản phẩm

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”san-pham” visibility=”hidden” bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.08)” video_loop=”false”]

[/section]
[row label=”san-pham-dang-khuyen-mai”]

[/row]
[col span__sm=”12″]

[/col]

SẢN PHẨM ĐANG KHUYẾN MÃI

[ux_products style=”normal” type=”row” depth=”1″ cat=”216″ image_height=”100%” image_width=”85″ image_size=”medium”]

Xem thêm toàn bộ sản phẩm

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

 

[blog_posts style=”normal” image_height=”56,25%”]